Pressemelding: Hove West har kjøpt Videoforce!

Som alle andre scenetekniske selskaper er også Hove West hardt rammet av Covid-19 restriksjonene.
Salgsavdelingen vår har god aktivitet, men utleieavdelingen vår opplever en vanskelig situasjon etter nyttår. Det er ikke lett å leve av at folk møtes, når det er nærmest full nedstenging og null aktivitet. Utsiktene for økt aktivitet i arrangements- sektoren utover våren og sommeren er svært lite forutsigbare. Mange av våre ansatte er fremdeles permitterte, og har vært det lenge.

I denne situasjonen har vi et ønske om å omstille oss til den nye markedssituasjonen vi nå opplever. Fra før av har vi brukt ressurser på bedriftsintern opplæring, og vi har økt satsingen vår på streaming og bildeproduksjon.

Nå har vi gleden av å meddele at vi har kjøpt selskapet Videoforce Scandinavia AS !
Dette selskapet har spesialisert seg på salg og utleie av LED storskjermer. Tidligere innehaver Anders Krogh vil fra nå av lede vår utvidede satsing på dette området. Vi forventer at dette kan bidra til økt aktivitet og sysselsetting av noen av de permitterte hos oss. Investeringen vår blir utført med oppsparte midler.

Videoforce har blitt en stor aktør innen dette segmentet, og har bl.a. gjort leveranser til Storhamar Ishockey (CC Amfi), Østerhus Arena, Elverum Håndball, Arena Nord, Avinor, Air by Bolder, SR-Bank Arena, Hamar Kulturhus.