Menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø

For Hove West er bærekraftig drift et viktig og selvfølgelig mål. Vi opptrer i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft. Dette forventes også av våre samarbeidspartnere og leverandører.

Hove West ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2021. Å være Miljøfyrtårn-bedrift gir gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftmål, samt at det innebærer et systematisk arbeid med miljøtiltak som en del av den daglige driften. Som en del av sertifiseringen, utarbeider vi årlig en klima- og miljørapport, som viser effekten av tiltakene vi har gjort.  I tillegg viser rapporten de nye målene som settes, og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å nå disse målene. Denne er tilgjengelig på forespørsel. Gjennom miljøvennlige tiltak kan vi spare både kostnader og energi, samtidig som vi ivaretar miljøet.

Vi har også gjennomført omfattende tiltak med vårt eget bygg:

  • Ny utvendig isolasjon på hele bygget.
  • Byttet ut alle 200 vinduer, samt alle dører og porter.
  • Komplett utskifting av alle lysarmaturer til LED.
  • Nye varmepumper og styresystem.
  • Stort solcelleanlegg på taket, som en del av året gjør oss selvforsynt med energi. Energi vi ikke bruker selv, selges tilbake til strømleverandøren.

Våre ansatte tilbys trening via vår samarbeidsavtale med Folkehallene.
Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapi, psykolog og andre helsetjenester ved behov.
Vi legger til rette for et sunt kosthold i vår kantine.
Våre ansatte tilbys billetter til teater og idrettsarrangementer.
Vi har et kontinuerlig fokus på våre ansattes trivsel og helse.

Vi legger stor vekt på bedriftsintern opplæring.
Vi deltar aktivt i BFSP (Bransjeforeningen for scenetekninsk produksjon), som jobber for å stadig forbedre arbeidsforhold, trivsel og vilkår i vår bransje.
Vi støtter opp om fagutdanning i våre fag i Norge, og har samarbeidsavtale med Fagskolen Oslo om  utplassering av studenter.
Vi har jevnlig skoleelever og studenter i utplassering hos oss, og vi har et opplæringsprogram for praktikanter.

Ved ansettelser oppfordrer vi kvinner til å søke, for å bidra til mer kjønnslikevekt i vår bransje.

Vi prioriterer å ansette i faste heltidsstillinger, som vi mener er den beste løsningen både for bedriften og de ansatte.
Helse, Miljø og Sikkerhet er viktig for oss.  Vi tilstreber å alltid være i forkant i videreutviklingen av vår bransje med god og bred opplæring, gode rutiner og tett oppfølging.
Vi praktiserer å ha konkurransedyktig og rettferdig lønn til våre ansatte.
Vi er en solid bedrift, med trygge arbeidsplasser.

Hove West er sertifisert som Miljøfyrtårn.
Vi legger vekt på kjøp og bruk av teknisk utstyr med høy kvalitet og lang levetid.
Vi praktiserer gjenbruk av utstyr, så lenge det er mulig, bl.a. ved hjelp av forebyggende vedlikehold og reperasjoner i vårt eget serviceverksted.
Vi praktiserer samfunnsansvar og miljøfokus ved innkjøp, samt bruk av miljøvennlig teknologi.
Vi sorterer og leverer avfall til gjenvinning.