Komplett AV, Lys og Lydutstyr til stort auditorium i Universitetets nye SV bygg, høsten 2015