Om Hove West

Om Hove West

Hove West AS er et av Norges største og ledende selskap innen utleie, samt prosjektering, salg og installasjon av sceneteknisk utstyr.

Vi leverer totalproduksjoner bestående av både lydutstyr, lysutstyr, AV anlegg, sceneutstyr og scenetekstiler, men også enkeltstående anlegg eller komponenter. Dette gjelder både for utleie og for salg/installasjon. 

 I 2015 fusjonerte Hove Lysdesign AS og West Audio AS. Navnet det da ble naturlig å ta var Hove West. Våre 2 datterselskap, AV System og Scene ble også med i fusjonen. Etter dette har vi vokst videre, og er i dag 38 ansatte med høy faglig kompetanse. I tillegg har vi knyttet til oss en rekke dyktige frilansere. 

Siden de fusjonerte selskapenes start i 1983 har vi vært med den spennende utviklingen det har vært innen våre fagfelt de siste 35 årene. Gjennom alle disse årene har vi opparbeidet oss et godt fundament for å være en solid bedrift med trygge arbeidsplasser fremover.
Vi har et stort fokus på HMS. Målsetningen vår er å alltid være i forkant, for å hindre skader på publikum, ansatte og materiell og ha færrest mulig uønskede hendelser. 

Hove West har behov for store lokaler til lager og kontorer. Siden vi ønsket å ha best mulig forutsigbarhet og stabilitet rundt dette, kjøpte vi i 2016 bygget vi nå holder til i. Bygget er på Åsen, ved motorveien på vei inn til Stavanger sentrum, og er dermed sentralt plassert både i forhold til Stavanger og Nord-Jæren. Vi utfører leveranser både i egen region og ellers i landet, både installasjoner og i utleiesammenheng.  

For Hove West er bærekraftig drift et viktig og selvfølgelig mål. Vi opptrer i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft. Dette forventes også av våre samarbeidspartnere. Noen av våre fokusområder er bruk av teknisk utstyr med høy kvalitet og lang levetid, gjenbruk, samfunnsansvar og miljøfokus ved innkjøp samt sortering og gjenvinning av avfall.

Under Covid-19 pandemien har vi satset på bedriftsinterne opplæringsrunder, og bl.a. utvidet vår satsning på digitalisering av arrangementer og på hybridarrangementer.

Vi har også utvidet vår portefølje av kamera- og produksjonsutstyr slik at vi skal kunne levere høy kvalitet til arrangementene.